วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ...คุณครูโรงเรียนอนุบาลบางแพที่รักทุกท่าน
อีกไม่กี่วันก็จะเปิดเรียนแล้วซินะ  ที่ผ่านมาแม้จะเป็นเวลาปิดเทอม
คุณครูหลายคนไม่ได้หยุดพักเลย บางคนไปรับการฝึกอบรมจนเกรียมไปทั้งตัว
หลายคนสารวนอยู่กับงานบ้าน / หารายได้เสริม / เตรียมตรวจประเมิน...สารพัด

วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นภาระให้ท่านต้องมานั่งฝึกฝนการผลิตและการใช้สื่อคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับการเรียนการสอนตอนเปิดภาคเรียน
ทั้งครูผู้สอน  นักเรียน  ผู้บริหาร  และผู้ปกครองจะได้สื่อสารซึ่งกันและกันได้สะดวกมากขึ้น
แม้จะเป็นสื่อที่ใหม่กับสังคมไทย แต่ก็หวังว่าจะได้รับความนิยมขึ้นเรื่อย ๆ

การนำเว็บบล็อกมาใช้กับการเรียนการสอนหรือการบริหารวิชาการ
สามารถทำได้ง่ายดาย  ผู้ผลิตหรือผู้ใช้ที่มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
เพราะคำสั่งในบล็อกที่แต่ละบริษัทสร้างไว้สะดวกสบาย เราไม่ต้องเขียนคำสั่งเอง

สำหรับ บล็อกเกอร์ที่เรากำลังศึกษาอยู่ขณะนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ หน้าตาแปลกไปกว่าเดิมพอสมควร
ช่วยให้ผุ้ใช้สะดวกสบายมากขึ้น มีลูกเล่นหลากหลาย  หวังว่าคุณครูคงมีความสุขกับ
การสร้างสรรค์เว็บล็อกของท่านอย่างเต็มที่....และขอให้มีความสุขกันทุกคน

จาก....ครูวัด.....

1 วันผ่านไปไวเหมือนกระพริบตา  ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละคนไม่มีความอดทน  ไม่ยอมลำบาก  ต่างตั้งอกตั้งใจเรียนรู้อย่างมีความสุข เมื่อเรียนอย่างมีความสุขทุกข์ที่เกิดจากความอดทนก็ไม่มี....ครูวัด